Talentenlaten bloeien

Over ruwe stenen en schitterende diamanten. Of, over het aanboren van het volledige potentieel van de mensen en het creëren van écht empowerment .

[one_third first]Er is veel onaangeboord talent in organisaties. Iedereen kan uitblinken en een schitterende medewerker zijn. Ook mensen die niet uitblinken in hun huidige rol. Als we nu eens niet zouden vertrekken van de persoonlijke ontwikkelpunten van de medewerkers? Persoonlijkheid en competenties zijn immers niet de enige verklaring voor wat mensen doen. Ook de omgeving en de interactie met andere mensen kunnen gedrag ontlokken. Willen we het talent in de organisatie echt aanboren, dan moeten we oog hebben voor wat mensen wel kunnen en ze de kans geven om dat ook te doen. Willen we een organisatie echt tot bloei laten komen, dan moeten we ook de context en de organisatie van het werk onder de loep nemen. [/one_third]

[one_third]Welke ruimte krijgen medewerkers om zelf te bepalen wat ze doen? Bevordert de organisatie talentvol optreden? Creëert de dynamiek tussen de medewerker en de leidinggevende een sfeer waarin de medewerker het beste van zichzelf kan geven? Deze benadering leidt tot een organisatiebrede benadering van talentmanagement. Zo groeit Human Resource Management uit tot Human Capital Management. Zo voorkomen we dat de meest talentrijke medewerkers het bedrijf verlaten, dat medewerkers leiden aan stress op het werk of dat leidinggevenden ten onder gaan aan een burn-out.[/one_third]

[one_third]Oriëntatiescan

Deze doelgerichte doorlichting peilt naar de mogelijkheden om het talentmanagement naadloos te laten aansluiten bij de zakelijke noden van het bedrijf. Hoe kan de ontplooiing van de medewerkers een hefboom zijn voor de groei van het bedrijf? Krijgt het team Personeel & Organisatie de kans om een strategische business partner te zijn? De insteek kan algemeen en strategisch of concreet en praktisch zijn. Na afloop krijgt u een wegwijzer die de troeven en ontwikkelkansen van de organisatie aanreikt.
[hr_invisible]

Schaduwmanagement

Begeleiding op de achtergrond van de verantwoordelijken bij het aanscherpen van de processen op het vlak van Mens & Organisatie en het tot stand brengen van echt talentmanagement en Human Capital Management.

[/one_third]


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/lutpierre/public_html/wp-content/themes/celeste/views/prev_next.php on line 10
previous
Bezield en succesvol samenwerken

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/lutpierre/public_html/wp-content/themes/celeste/views/prev_next.php on line 36
next
De slagvaardige organisatie

Copyright by Lut Pierre. All rights reserved.