De slagvaardige organisatie

Wegwijzer naar een slagvaardige organisatie met meer tevredenheid en betere resultaten. Hoe een organisatie tot stand brengen die niet meer van slag gebracht wordt door veranderingen en die het verschil maakt voor de klant?

[one_third first]Een organisatie waarin alle spelers goed samenwerken en die helemaal ingesteld is op het vervullen van de wensen van de klanten, is dat geen ideaal?
De slagvaardige organisatie kent de wensen van de klant en stelt alles in het werk om aan die wensen te voldoen. In de slagvaardige organisatie heeft iedereen voeling met de klant en weten alle betrokkenen hoe ze het verschil kunnen maken. Het werk is er zo georganiseerd dat het de goede dienstverlening bevordert.
Laat ons de bestaande werkprocessen, de organisatiestructuur en de overleggewoonten eens kritisch onder de loep nemen. Bevorderen zij het resultaat en de tevredenheid? Of veroorzaken zij net nogal wat fouten en irritatie?
[/one_third] [one_third]Een eigentijdse organisatie creëren die niet van slag gebracht wordt door veranderingen, maar waarvoor veranderingen een deel van het spel zijn, zou dat geen verademing zijn? In de nieuwe organisatie gaat iedereen flexibel om met de uiteenlopende verwachtingen van de klanten en de omgeving.
Alle betrokkenen kunnen prettig samenwerken in wisselend samengestelde teams en met een diversiteit aan werkpartners.
Laat ons eens vertrekken van een wit blad papier en de organisatie van de toekomst uittekenen.
Hoe zou ze er uitzien? Op welke manier zouden de mensen er samenwerken? Wat doen we nu al goed? Wat zouden we beter anders doen om klaar te zijn voor de volgende 10 jaar?
[/one_third]

[one_third]Oriëntatiescan

Deze doelgerichte doorlichting peilt naar de mogelijkheden om uit te groeien tot een slagvaardige organisatie met meer tevredenheid en betere resultaten. De insteek kan algemeen en strategisch of concreet en praktisch zijn. Na afloop krijgt u een wegwijzer die de troeven en ontwikkelpunten van uw organisatie aanreikt.
[hr_invisible]

Schaduwmanagement

Begeleiding op de achtergrond van de verantwoordelijken bij het tot stand brengen van een organisatie die beantwoordt aan de noden van de klanten en de markt. Met aandacht voor de gepaste structuur, maar ook voor het inspireren van het gewenste gedrag van alle spelers in de organisatie. [/one_third]

7.530 comments