Ik ben Lut Pierre en ik sta voor…

Professionele integriteit en degelijkheid

Maturiteit en meer dan 30 jaar ervaring

Een proactieve benadering van HRM met voeling voor de uitdagingen van de business en gerichtheid op duurzame resultaten

Een geïntegreerde aanpak gericht op samenhang

Professionele integriteit en degelijkheid

Ik hecht groot belang aan professionele integriteit. Ik geloof niet in ervaring zonder meer. Voor mij zijn ervaring en deskundigheid aanvullende kwaliteiten. De combinatie van solide theoretische kennis met jarenlange praktijkervaring is de basis voor mijn aanpak. Ik werk met wetenschappelijk onderbouwde instrumenten en toets mijn werk aan toonaangevende standaarden, maar pas deze erg pragmatisch toe. Normen, standaarden en best practices zijn de meetlat, maar geen doel op zich.

Ik ben Master in politieke en sociale wetenschappen (KU Leuven) en gecertifieerd coach (International Coaching Federation). In 2006 verkoos het Vlaams Centrum voor Kwaliteitszorg mij tot Business Excellence Manager van het jaar. Ik ben erg leergierig en voortdurend benieuwd naar de ontwikkelingen in mijn vakgebied. Zo volgde ik opleidingen aan internationale business schools - de London Business School, Columbia Business School in New York - en werk ik samen met TalentLogiQs, een spinoff van de Antwerp Management School. Deze samenwerking biedt me de gelegenheid om te werken met tools die gebaseerd zijn op de meest recente wetenschappelijke inzichten in loopbaanontwikkeling en talent management.

Maturiteit en meer dan 30 jaar ervaring

Al meer dan 30 jaar ben ik de strategische business partner, mentor en coach van ondernemers, leiders en senior management over organisatieontwikkeling, talent development en leiderschap.

Ik was zelf leidinggevende en manager en dat maakt dat ik me kan inleven in de uitdagingen van mijn klanten. Dat laat mij toe de echte vragen onder het oppervlak op te merken en snel door te dringen tot de essentie.

Mijn opleiding gaf me een relevante theoretische basis om de invoering van beleid en veranderingen systematisch aan te pakken. Gaandeweg legde ik mij toe op de meer verborgen processen en drijfveren binnen de organisatie. Al doende, evolueerde mijn aanpak van erg expliciet en formeel naar meer impliciet, vertrekkend van de vragen die zich aandienen in de praktijk van alle dag.

Als 55-plusser heeft mijn leven vorm gekregen. Ik heb geleerd wat ik moet nemen zoals het is en wat ik kan beïnvloeden. En daar kan ik me nog altijd met koppige volharding voor inzetten. Dit geeft me rust. Rust, die ik overdraag op mijn cliënten en die toelaat op een overschouwende en diepgaande manier in gesprek te gaan. Die diepgang wissel ik graag af met breed lachende luchtigheid. Want ook relativeringsvermogen is een zegen die komt met leef-tijd.

Een proactieve benadering van HRM met voeling voor de uitdagingen van de business en gerichtheid op duurzame resultaten

Ik zie de rol van de afdeling HR als die van strategische business partner die proactief mee de strategie bepaalt en de leiding neemt over de organisatie- en talentontwikkeling die nodig zijn om de bedrijfsstrategie uit te voeren.

Het gezag van de afdeling hangt af van de mate waarin de HR-professionals erin slagen mee te draaien in het algemene managementproces van het bedrijf, strategische vragen op de agenda te zetten en de HR-strategie, het managementproces en de aanpak af te stemmen op de uitdagingen van de business.

Ook dit is een kwestie van verbinding, van aansluiting vinden bij de managementcultuur.

Vanuit de overtuiging: ‘Feelings are Facts’, zoek ik samen met mijn klanten naar manieren om de menselijke factor, de zachte kant van de organisatie, hard te maken en mee te nemen in de visie en de besluitvorming van de organisatie.

Soms is het nodig om met de top in gesprek te gaan over de waarden, het gewenste gedrag en het bestuursmodel van de organisatie. Andere keren hebben we het over het managementmodel van de afdeling zelf en over de generalistische managementcompetenties binnen het HR- team. De beginvraag kan heel verschillend zijn, maar het doel is telkens om van het beleid en de strategie van de menselijke factor van de organisatie, van de organisatie- en talentontwikkeling, een volwaardig beleidsdomein en een strategische hefboom te maken.

Een geïntegreerde aanpak gericht op samenhang

Gedrag wordt vaak louter gezien als een individuele keuze. Mensen laten zich echter beïnvloeden door de omgeving bij het maken van keuzes en het nemen van beslissingen. Op die manier hebben de materiële en de sociale omstandigheden van het werk impact op de resultaten die de mensen behalen.

Die samenhang binnen organisaties tussen de cultuur, de inrichting, de manier van werken en de individuele waarden en overtuigingen van de mensen, is het uitgangspunt waarmee ik een vraag benader. De wederzijdse invloed van al deze zaken en de mate van consistentie ervan zorgen voor wat mensen wel en niet doen.

Als mensen niet ‘in hun rol zitten’ en niet doen wat nodig is om de gewenste resultaten te behalen, kijk ik naar het grotere geheel: de samenhang tussen het werkelijke gedrag binnen de organisatie enerzijds en de bestuurscultuur en stijl van leiding geven anderzijds. Ik vertrek van de organisatie zoals ze echt is en niet van wat ze denkt te zijn. Dat laat me toe de verdoken saboterende factoren en hardnekkige tegenstrijdigheden te achterhalen.

Door de combinatie van het individuele en het organisatieperspectief komen we samen tot een geïntegreerd plan van aanpak waarin de persoonlijke ontwikkelpunten van de medewerkers en leidinggevenden, maar ook de organisatiekenmerken en de dynamiek tussen de mensen binnen de organisatie aan bod komen.
Heb je graag meer informatie? Wil je al even kennismaken en van gedachten wisselen?
Ik vertel je graag meer over mijn visie, aanpak en manier van werken.


Maak een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek:

+32 (0) 479 07 53 83 / lut@lutpierre.be

Copyright by Lut Pierre. All rights reserved.